Erhvervslejemål

7100 Vejle – Horsensvej 72

Nyere ejendom beliggende ved en af hovedindfaldsvejene til Vejle, Horsensvej.

Ejendommen er en af de mest markante i området med meget bred og synlig facade til en af de mest trafikerede veje i Vejle.

Ejendommen er opført med stor fleksibilitet for øje, idet ejendommen kan opdeles i lejemål både horisontalt og vertikalt, hvilket giver gode muligheder for at opdele ejendommen i lejemål og for at udvide eller indskrænke arealet i takt med ændringer i lejers krav.

Lejerne i huset er bl.a. Frøs Herreds Sparekasse, DOMEA, VEA, tandlæger og LOOP Fitness, og der er fra ejendommen let adgang til både midtbyen og motorvejen ved frakørsel Vejle Nord.

De ledige arealer er beliggende på 1. sal og har godt lysindfald, god udsigt og ikke mindst en attraktiv synlighed og gode parkeringsforhold bag ejendommen.

Der er i ejendommen elevatorbetjening i opgange og ventilation/køl i ejendommen, ligesom der er fine faciliteter i kælderen, som kan medlejes efter behov.

Det påhviler lejer sammen med ejendommens øvrige lejere at renholde de til lejemålet hørende udenomsarealer , såvel beplantede som befæstede arealer, herunder fejning og snerydning af udenomsarealer , glatførebekæmpelse af fortov samt gade.

 

Erhvervslokale 411,5
Anvendelse Kontor
Årlig start leje 875,- pr. m²
Aconto drift 200 kr. pr. m2 (evt. med tillæg af bidrag til ABA-anlæg)
Overtagelse Efter aftale
Energiklasse B