Erhvervslejemål

7100 Vejle – Horsensvej 72, st.

Attraktive og synligt beliggende lokaler

Lokalerne ligger i en nyere ejendom, der ligger ved en af hovedindfaldsvejene til Vejle, Horsensvej og er p.t. eneste mulighed for etablering af butik på Horsensvej.

 

Ejendommen er en af de mest markante i området med meget bred og synlig facade til en af de mest trafikerede veje i Vejle. 

 

Lejerne i huset er bl.a. Frøs Herreds Sparekasse, DOMEA, VEA, tandlæger og LOOP Fitness, og der er fra ejendommen let adgang til både midtbyen og motorvejen ved frakørsel Vejle Nord. 

 

De ledige arealer er beliggende i stueetagen og har godt lysindfald og ikke mindst en attraktiv synlighed og gode parkeringsforhold bag ejendommen. 

 

Der er ventilation/køl i ejendommen, ligesom der er fine faciliteter i kælderen, som kan medlejes efter behov. 

 

Det påhviler lejer –sammen med ejendommens øvrige lejere –at renholde de til lejemålet hørende udenomsarealer, såvel beplantede som befæstede arealer, herunder fejning og snerydning af udenomsarealer, glatførebekæmpelse af fortov samt gade mv.

Årlig leje 185 m2 a 1.150 kr. pr. m2, i alt 212.750 kr.
Areal 185 m2
A conto el, vand og varme Betales af lejer efter forbrug
A conto drift 200 kr. pr. m² (evt. med tillæg af bidrag til ABA anlæg)
Betaling Kvartalsvis forud
Anvendelse Butik/ retail
Depositum 6 måneders husleje (inkl. fællesudgifter)
Lejeregulering Nettoprisindeks, dog minimum 2,0%
Uopsigelighed Aftales nærmere, afhængig af lejers krav til særindretninger. Udover aftalt uopsigelighed er der 6 måneders opsigelsesvarsel
Overtagelsestidspunkt Efter aftale
Overtagelsesstand Istandsat
Vedligeholdelse Lejer har den indvendige vedligeholdelse af lejemålet. Udlejer har den udvendige bygningsvedligeholdelse i øvrigt.
Fremlejeret Aftales nærmere
Afståelsesret Aftales nærmere
Energimærke Gyldigt energimærke foreligger med karakteren B.
Moms Alle ydelser tillægges moms, p.t. 25%