Erhvervslejemål

7000 Fredericia – Prangervej 105

Erhvervsejendom opført i 1987 og ombygget i 1995 samt 2016 med et samlet etageareal på 930 m² heraf butik og personalefaciliteter på 652 m², 2 kold-lagre på hhv. 174 m² med 2 porte og 104 m² med 1 port.

Ejendommen er beliggende på lille erhvervsudstykning bestående af 4 erhvervsejendomme. På arealet er der gode parkeringsforhold. Fællesarealernes vedligeholdelse betales primært af lejeindtægt fra mobilmast.

Området er attraktivt beliggende mod Vester Ringvej. Der er 2 km fra centrum og 1 km fra Fredericia Havn og lystbådehavn. Ca. 4 km til motorvejsnettet og til-/frakørsel 59.

Etageareal 930 m2
Anvendelse Butik/lager
Årlig leje 483.300 kr. ekskl. drift
Årlige driftsudgifter 38.270 kr.
Depositum 241.650 kr.
Overtagelse Snarest