Vinding Gruppen A/S har siden 1998 arbejdet med ejendomsinvestering og porteføljepleje af fast ejendom. Selskabet og især partnerkredsen har en lang erfaring på disse områder, opnået gennem ansættelse hos banker, revisorer, realkreditselskaber og byggefirmaer. Selskabet lægger vægt på at bidrage til seriøse investeringer, hvor ejendommens beliggenhed er i fokus, idet historien har vist, at beliggenheden er en afgørende faktor for den langsigtede værdisikring.

Vinding Gruppen A/S hjælper med at finde de rigtige investeringsejendomme til de rigtige priser og den rigtige finansiering på de rigtige vilkår– og vi tilbyder at forestå den løbende administration og udvikling af ejendommen med den løbende kontakt til lejere, håndværkere, forsyningsselskaber, myndigheder, banker og realkreditselskaber med flere. Vi har ikke faste håndværkere, arkitekter eller ingeniører, men ønsker friheden til at kunne vælge mellem dem, der vurderes bedst at passe til en given opgave.

Vinding Gruppen A/S ønsker således at være uafhængig. Vi har også fravalgt selv at have ejendomme – både direkte og indirekte – hvilket er kundernes sikkerhed for, at vi er fri af eventuelle interessekonflikter ved køb, salg og udlejning af konkrete ejendomme. Derfor er vi heller ikke medejer af de ejendomsprojekter som er etableret gennem tiden.