INTRODUKTION 
Når du besøger dette website accepterer du cookie- og privatlivspolitikken. Der indsamles oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden, samt til at målrette markedsføring mod dig. Hvis du ikke ønsker at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (klik på link til vejledning nedenfor) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer vi indsamler, hvilke cookies vi benytter os af til indsamlingen, hvilke formål vi bruger indsamlede oplysninger til og hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Du kan endvidere læse nærmere om, hvem der har adgang til indsamlet data, og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser mod indsamlingen eller behandlingen af personoplysninger. 

COOKIES 
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, tablet eller smartphone, med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies gør det muligt at individualisere brugen af vores website, så din brugeroplevelse bliver bedre. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode eller virus. 

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se eksempelvis vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering 

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.


COOKIEDEKLARATION
Cookiedeklarationen viser helt præcist hvilke cookies, der er sat fra websitet, hvem der modtager data og hvad de data bliver brugt til.
Cookiedeklarationen er sidst gennemgået d. 03-08-2020

 

COOKIES DER ER SAT

Funktionelle
Navn Udbyder Formål Udløb
okz www.vinding-gruppen.dk Registrerer om brugeren har givet samtykke til brugen af cookies. 30 dage
Statistik

Navn Udbyder Formål Udløb
_ga www.vinding-gruppen.dk Tildeler den besøgende et unikt ID, som bruges til at følge brugerens adfærd på websitet. 2 år
_gid Google Analytics Bruges til at identificere forskellige brugere af websitet. 24 timer
Marketing

Navn Udbyder Formål Udløb
_fbp .facebook.com 3 måneder

Vær opmærksom på, at levetiden for en cookie som angivet ovenfor, fornyes ved hvert besøg på websitet, så levetiden skal beregnes fra dit seneste besøg.

Uklassificeret

Navn Udbyder Formål Udløb
wordpress_logged_in_618a0c675a0bfa549d75bab43ecbdc86 www.vinding-gruppen.dk
wordpress_test_cookie www.vinding-gruppen.dk
wp-settings-6 www.vinding-gruppen.dk
wp-settings-time-6 www.vinding-gruppen.dk

 

COOKIES DER KAN FOREKOMME

Marketing

Navn Udbyder Formål Udløb
bscookie www.linkedin.com Sikker browserid-cookie 1 år
c_user .facebook.com Indeholder bruger ID, for den bruger der er logget ind. 3 måneder
fr .facebook.com Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører. 3 måneder
NID .google.com Bruges til personaliseret annoncering. 6 måneder
Funktionelle

Navn Udbyder Formål Udløb
_icl_visitor_lang_js WPML Anvendes til at huske valgte sprog. 24 timer
cookie_usage_accepted https://atriumweb.dk/ Bestemmelse af cookie-brug på siden. 30 dage
Statistik

Navn Udbyder Formål Udløb
PREF .youtube.com Sporer brugerens præferencer og serverer relateret indhold eller annoncer i en integreret YouTube-video 1 år
sb .facebook.com Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører. 1 år

Privatlivspolitik

 

1 Vinding Gruppen’s behandling af personoplysninger

I det følgende kan du læse hvordan Vinding Gruppen og de ejendomsselskaber, Vinding Gruppen foretager ejendomsadministrationen for, behandler dine personoplysninger.

Vi anvender de oplysninger, som du giver os, for at kunne administrere dit forhold som kunde eller investor i et eller flere af de ejendomsselskaber vi administrerer, eller hvis du er lejer for at vi kan at opfylde og servicere lejeaftalen med dig.

2 Dataansvarlig

Vinding Gruppen er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:
Vinding Gruppen A/S
CVR-nr. 20829672
Vindingvej 2A
7100 Vejle
Kontaktperson: direktør Ole Madsen
E-mail: info@vinding-gruppen.dk
Telefonnummer: +45 75 85 88 11

3 Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at servicere kundeforholdet eller lejeaftalen med dig. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

3.1 Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af et kundeforhold eller en lejeaftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os i forbindelse med dit kundeforhold eller som lejer i lejeaftalen mv. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som kunde eller lejer samt for at overholde gældende lovgivning. Det omfatter som udgangspunkt følgende oplysninger som kunde: kontaktoplysninger på personlig investor, eller personen bag selskabet som investerer – som lejer: kontaktoplysninger, kontonummer og eventuelt oplysninger om antal familiemedlemmer samt i visse tilfælde helbredsoplysninger (for eksempel oplysninger om handicap); men kun såfremt det er nødvendigt og relevant for lejeforholdet.

3.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med overvågning

Med henblik på at forebygge kriminalitet og sikre lejernes tryghed, kan der være opsat TV-overvågning (uden lydoptagelse) på udvalgte offentlige steder på adressen. Såfremt udlejer har opsat TV-overvågning, er det skiltet på ejendommen. Optagelser opbevares maksimalt 30 dage, hvorefter de slettes. Optagelserne videregives alene såfremt det følger af lov eller til politiet i forbindelse med opklaring af kriminalitet.

3.3 Personnummer

I forbindelse med dit kundeforhold og eventuelt ledelsesmedlem i ejendomsselskaber som vi administrerer, kan vi have behov for at modtage og videregive dit personnummer til pengeinstitut-/realkreditselskab og offentlige myndigheder, herunder SKAT, hvis loven kræver det.

Som lejer: I forbindelse med tilmelding til forsyningsvirksomheder har vi behov for at modtage og videregive dit personnummer til forsyningsvirksomhederne (vand, varme og el m.v.). Personnummeret anvendes af forsyningsvirksomheden til at foretaget en entydig identifikation af dig.

3.4 Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.vinding-gruppen.dk

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adresser. Oplysningerne kan anvendes til optimering af de besøgendes brug af hjemmesiden.

På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som vi anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.

Udvalgte medarbejdere har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

3.5 Google Analytics

Pt. anvender vi ikke Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.

Hvis dette ændrer sig, vil det være med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies).

Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger til Google.

4 Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som kunde eller lejer eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner for kunde- eller lejeforholdet.

Vi videregiver generelt kun nødvendige oplysninger til følgende kategorier af samarbejdspartnere: IT-leverandør (herunder hosting), bankforbindelser og håndværksvirksomheder mv. som er engageret af os til at vedligeholde lejemålene, forsyningsvirksomheder, ekstern bogholder, revisor, advokat, leverandører af forbrugsregnskaber og offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav).

Ved salg af ejendom kan det medføre, at personoplysninger videregives til ny ejer, såfremt det er relevant.

Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

5 Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du er kunde eller lejer hos os.

Efter kunde- eller lejeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 10 år efter kunde- eller lejeforholdet er ophørt.

6 Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i og berigtige de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som kunde eller lejer.
  • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

Du kan sende din anmodning til den under pkt. 2 angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodning kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

7 Klage

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København

8 Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden, hvorfor du opfordres til med jævne mellemrum at læse denne.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage særskilt oplysning herom.